Nyheter

Regelbunden inspektion av ditt fritidshus är avgörande för att upptäcka och åtgärda problem innan de blir allvarliga. Gå igenom hela fastigheten minst en gång om året för att kontrollera tak, väggar, fönster och grund. Leta efter tecken på skador, fukt eller slitage. Genom att identifiera och åtgärda problem tidigt kan du spara pengar på lång sikt och säkerställa att ditt fritidshus förblir i gott skick.

Vinterförberedelser

Förbered ditt fritidshus för vintern för att undvika skador orsakade av kyla och snö. Töm alla vattenledningar för att förhindra att de fryser och spricker. Kontrollera att taket är i gott skick och att det inte finns några lösa takpannor eller hål där vatten kan tränga in. Stäng och lås alla fönster och dörrar för att förhindra att kall luft och fukt kommer in. Att noggrant förbereda ditt fritidshus för vintern kan förhindra dyra reparationer på våren. Skadedjur kan orsaka betydande skador på fritidshus om de inte kontrolleras. Se till att täta alla öppningar där djur kan ta sig in, inklusive små sprickor och hål runt fönster och dörrar. Inspektera regelbundet efter tecken på skadedjur, såsom gnagmärken, spillning eller bo. Om du upptäcker skadedjur är det viktigt att åtgärda problemet snabbt, antingen genom att använda skadedjursbekämpning eller genom att anlita professionell hjälp.

Underhåll av VVS och Elsystem

VVS- och elsystemen i ditt fritidshus kräver regelbundet underhåll för att fungera korrekt och säkert. Kontrollera rör och ledningar för läckor och se till att alla elektriska installationer är i gott skick. Om du upptäcker problem är det bäst att anlita en professionell rörmokare eller elektriker för att åtgärda dem. Regelbundet underhåll av dessa system kan förhindra större problem och säkerställa att ditt fritidshus är bekvämt och säkert att använda.

Renoveringar och Förbättringar

För att hålla ditt fritidshus modernt och i gott skick kan det vara nödvändigt att genomföra renoveringar och förbättringar då och då. Detta kan inkludera allt från att måla om väggarna till att uppgradera kök och badrum. Planera noggrant och budgetera för dessa projekt för att säkerställa att de genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Regelbundna förbättringar kan också öka värdet på ditt fritidshus och göra det mer njutbart att använda.

Trädgården är en viktig del av många fritidshus och kräver regelbundet underhåll för att se välskött ut. Klipp gräsmattan, rensa ogräs och beskära buskar och träd för att hålla trädgården i gott skick. Tänk också på att plantera växter som är anpassade till det lokala klimatet och som kräver minimalt underhåll. En välskött trädgård kan förbättra utseendet och värdet på ditt fritidshus och ge en avkopplande miljö att njuta av.

Försäkring och Skydd

Att ha en bra försäkring för ditt fritidshus är avgörande för att skydda din investering. Se över din försäkring regelbundet för att säkerställa att den täcker alla potentiella risker, inklusive skador från brand, stormar och inbrott. Det kan också vara värt att installera säkerhetssystem, såsom larm och övervakningskameror, för att ytterligare skydda ditt fritidshus. Genom att ha rätt försäkring och säkerhetsåtgärder på plats kan du känna dig trygg och säker.

Regelbunden städning av ditt fritidshus är viktigt för att hålla det fräscht och inbjudande. Planera för en grundlig säsongsstädning varje vår och höst, vilket kan inkludera att tvätta fönster, rengöra takrännor och städa ut alla rum. Genom att hålla fritidshuset rent och välordnat kan du skapa en trevlig miljö att vistas i och förlänga livslängden på möbler och inredning. Regelbunden städning bidrar också till att förebygga problem med mögel och dålig lukt.

Nyheter

De senaste åren har sett en rad förändringar och innovationer inom kontorshotellbranschen i Stockholm. Här kommer vi att titta på de senaste trenderna som påverkar framtidens kontorshotell och hur de kommer att forma arbetsplatsen.

Från öppna landskap till hybridarbetsplatser

En av de mest påtagliga förändringarna är övergången från traditionella öppna arbetslandskap till hybridarbetsplatser. Företag och kontorshotell i Stockholm inser att olika människor har olika arbetsstilar och behov. Hybridarbetsplatser erbjuder en blandning av öppna utrymmen för samarbete och tysta utrymmen för koncentration, vilket ger anställda flexibilitet att välja den arbetsmiljö som passar dem bäst.

Teknologiska framsteg inom kontorshotell

Teknologiska framsteg spelar en avgörande roll inom kontorshotell i Stockholm. Smarta kontor och AI-tjänster har blivit allt vanligare och har potential att öka effektiviteten och användarupplevelsen på arbetsplatsen.

Smarta kontor och AI-tjänster

Stockholms kontorshotell har börjat använda smarta teknologier för att förbättra arbetsplatsen. Det inkluderar användning av sensorer för att övervaka och optimera belysning och temperatur, samt användning av AI-tjänster för att förutsäga behovet av underhåll och hantera bokningar av mötesrum och arbetsplatser. Dessa teknologier hjälper till att skapa en mer bekväm och effektiv arbetsmiljö.

Hållbarhet och miljömedvetenhet i framtidens kontorshotell

Hållbarhet och miljömedvetenhet har blivit centrala teman inom kontorshotell i Stockholm. Fler och fler företag inser vikten av att minska sin miljöpåverkan och skapa mer hållbara arbetsplatser.

Gröna byggnader och energieffektivitet

I jakten på att bli mer miljövänliga investerar många kontorshotell i Stockholm i gröna byggnader och energieffektivitet. Det inkluderar användning av förnybar energi, minskad avfallshantering och återvinning samt användning av material med låg miljöpåverkan. Dessa åtgärder hjälper till att minska kontorshotellens klimatavtryck och främja en mer hållbar arbetsmiljö.

Hur Stockholm leder vägen för innovation inom kontorshotell

Stockholm har blivit en ledande stad när det gäller innovation inom kontorshotellbranschen. Många case-studier och ledande aktörer är baserade i Stockholm och visar vägen för framtida utveckling inom branschen.

Case-studier och ledande aktörer

Stockholm har flera inspirerande case-studier och ledande aktörer inom kontorshotellbranschen. Exempel inkluderar Epicenter, ett innovativt kontorshotell som fokuserar på teknik och innovation, samt Impact Hub Stockholm, som är inriktad på socialt företagande och hållbarhet. Dessa exempel visar hur Stockholm leder vägen i att skapa innovativa och inspirerande arbetsplatser.

Hitta framtidens kontorshotell i Stockholm

För att hitta det perfekta kontorshotellet som passar ditt företag och dina behov, finns det några viktiga steg att följa.

Guide för att upptäcka innovativa och trendiga arbetsplatser

1. Identifiera dina behov: Börja med att identifiera dina företags specifika behov och krav när det gäller arbetsutrymmen, plats och budget.

2. Utforska olika alternativ: Utforska de olika kontorshotell som finns i Stockholm och se vilka som matchar dina krav och förväntningar. Besök gärna flera alternativ för att få en bättre känsla för dem.

3. Granska hyresavtal: Granska noggrant hyresavtalen för att se till att de är flexibla och kan anpassas efter ditt företags behov och förändringar i verksamheten.

4. Nätverka och få referenser: Nätverka med andra företag och använd referenser för att få insikter om olika kontorshotells rykte och kvalitet.

5. Prova på: Många kontorshotell erbjuder provperioder, vilket ger dig möjlighet att prova på arbetsplatsen innan du tar ett beslut.

Sammanfattningsvis är Stockholm en ledande stad när det gäller innovation och trender inom kontorshotellbranschen. Med fokus på hybridarbetsplatser, teknologiska framsteg och hållbarhet kommer framtidens kontorshotell i Stockholm att erbjuda inspirerande och effektiva arbetsmiljöer för företag och yrkespersoner.

Nyheter

Norge erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor, med betydligt mindre stress jämfört med Sverige. Här finns fler sjuksköterskor per patient och en kortare arbetsvecka på omkring 35 timmar. Denna arbetsstruktur möjliggör en högre kvalitet på patientvården och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Även möjligheten att lära sig ett nytt språk och utvecklingsmöjligheter genom bemanning och rekryteringsföretag gör Norge till ett lockande alternativ för sjuksköterskor.

Lönesituationen för Sjuksköterskor i Norge

En fastanställd sjuksköterska i Norge tjänar i genomsnitt 39 500 NOK före skatt, och en specialistsjuksköterska omkring 45 000 NOK. För konsultsjuksköterskor kan lönen vara ännu högre. Lönenivåerna varierar beroende på geografisk placering och erfarenhet. Utbildningsnivå, specialisering, och arbetsförhållanden som skiftarbete och övertid kan också påverka lönen.

Förutom lönen erbjuds sjuksköterskor i Norge förmåner som sjukförsäkring, pensionsplaner, betald ledighet, och möjligheter för fortbildning och utveckling. Norge är även känt för sin positiva arbetsmiljö och arbetskultur, vilket bidrar till sjuksköterskornas trivsel och prestation på arbetsplatsen.

Att Söka Sjuksköterskejobb i Norge

Att hitta jobb i Norge innebär att använda professionella nätverk, söka online, och kontakta arbetsgivare direkt. Erfarenhet, flexibilitet och användningen av sociala medier är viktiga faktorer. Många sjuksköterskor väljer att arbeta som vikarier eller stafettpersonal, och vissa regioner i Sverige, som Västerbottens inland, erbjuder konkurrenskraftiga löner för denna typ av arbete.

Processen för Att Få Norsk Auktorisation

För att arbeta som sjuksköterska i Norge krävs norsk auktorisation. Processen innebär att skapa ett användarkonto på Altinn, fylla i personlig information, och ange detaljer om utbildning och arbetslivserfarenhet. Viktiga dokument som resultatutdrag, examensbevis, pass och arbetsintyg måste bifogas ansökan.

Trendbrott i Sjuksköterskors Migration till Norge

Underde senaste åren har det skett ett trendbrott där allt färre svenska sjuksköterskor väljer att arbeta i Norge. På platser som Nordlandssykehuset och Helgelandssykehuset har antalet svenska sjuksköterskor minskat betydligt. Denna förändring kan delvis förklaras av förbättrade arbetsförhållanden och löner i Sverige. I vissa regioner, som Västerbottens inland, erbjuds betydande sommarlöner för vårdpersonal, vilket kan vara en anledning till att färre sjuksköterskor söker sig till Norge.

Sjuksköterskeyrket i Norge erbjuder attraktiva fördelar, som en mindre stressig arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, och generösa förmåner. Men trots dessa fördelar har det skett en nedgång i antalet svenska sjuksköterskor som migrerar till Norge, vilket kan tillskrivas förbättrade arbetsvillkor och löner i Sverige. Att söka jobb och erhålla norsk auktorisation är en viktig del av processen för de som ändå väljer att arbeta i Norge. Denna utveckling påverkar både det norska och svenska hälsovårdssystemet och indikerar en dynamisk arbetsmarknad för sjuksköterskor i båda länderna.

Nyheter

För den som uppskattar förnyelse och frihet är konsultarbete en bra möjlighet att få det bästa av två världar – både stabilitet via bemanningsföretaget och flexibilitet vad gäller uppdrag. Personer som vill ha jobb som speciallärare på konsultbasis är särskilt eftertraktade, eftersom många skolor inte har behov av en heltidsanställd speciallärare, alternativt ser tillfälliga behov på grund av hög arbetsbelastning på den ordinarie specialläraren.

Skillnader mellan fast anställning och konsultarbete

Naturligtvis är en konsults syfte att leverera en högkvalitativ utbildning där eleven står i fokus, på samma sätt som en ordinarie anställd speciallärare. Det finns dock tydliga skillnader mellan dessa olika anställningar. Den största skillnaden mellan att vara anställd via en skola direkt jämfört med ett bemanningsföretag är att arbetet sker uppdragsvis. Detta innebär att det är en tidsbegränsad anställning på heltid eller halvtid där bemanningsföretaget är ansvarigt för att rekryteringen av speciallärare är välanpassad. Andra skillnader är bland annat:

 • Inflytande.
  En konsult har mer inflytande över sin arbetssituation genom möjligheten att, i samarbete med bemanningsföretaget, bestämma tillgänglighet och preferenser vad gäller arbetsplats. Därmed är det betydligt enklare att själv påverka sin arbetssituation.
 • Utveckling.
  Genom att få insyn i flera olika arbetsplatsers rutiner och arbetssätt får en konsult en särskild sorts erfarenhet som kan vara svår att tillägna sig genom en fast anställning. Detta kan vara särskilt relevant i ledarpositioner där olika sorters förändringsarbete är en del av vardagen. Efter att ha sett ett antal olika arbetsplatser kan man att bära med sig det bästa från varje organisation och på så sätt förbättra nuvarande rutiner.

Att hitta jobb som speciallärare

Att hitta jobb som speciallärare på annan arbetsplats kan vara svårt utan ett större kontaktnät. Detta är ett problem som löses automatiskt genom att vara anställd via ett bemanningsföretag eftersom dessa oftast har etablerade relationer med ett stort antal skolor runt om i landet. Den konsulterade specialläraren blir tilldelad en kontaktperson hos bemanningsföretaget som först utför en initial analys angående konsultens tillgänglighet, möjlighet att resa, preferenser vad gäller uppdragets längd och så vidare. Detta gör att bemanningsföretaget kan filtrera tillgängliga tjänster i enlighet med analysens resultat.

Nyheter

Har du flera smålån och krediter som du betalar av på varje månad? Då kan det vara läge att fundera på om du inte skulle teckna ett samlingslån. Genom att göra detta kan du nämligen baka ihop dina mindre lån och krediter i ett enda, större lån. Detta har flera fördelar och vilka dessa är kommer vi att belysa nedan!

Därför bör du baka ihop dina krediter och lån

Talesättet många bäckar små är väldigt relevant när det kommer till mindre lån. För även om kostnaden i kronor och ören för varje enskilt lån kanske inte är så stor samlas kostnaderna på hög. Risken är stor att dina mindre krediter och smålån har en förhållandevis hög ränta. Du kanske betalar mer i räntekostnad än vad som är nödvändigt och det kan dessutom vara svårt att få en överblick över det hela.

En effektiv strategi för att få bukt med dessa problem är att baka ihop lånen med hjälp av ett samlingslån. När du gör detta får du ett enda lån att betala istället för flera mindre. Lånet ifråga är förstås större men det finns många fördelar med att bara behöva göra en enda betalning till en enskild långivare. Ofta har nämligen dessa lån en lägre ränta än den genomsnittliga räntan för dina andra krediter och lån. Dessutom får du en större kontroll över dina låneutgifter och administrationen kring dessa.

Läs mer om de olika fördelarna nedan!

Fördelarna med att teckna ett samlingslån

Några av de aktörer som erbjuder samlingslån är:

 • Zmarta
 • Lendo
 • Freedom Finance
 • Compricer
 • Pengino

De viktigaste fördelarna med att teckna denna typ av lån inkluderar att du:

 • Bara behöver göra en månatlig betalning istället för flera. Detta är en fördel som vi redan har nämnt. Men genom att baka ihop krediterna och lånen blir din tillvaro så mycket enklare och behagligare!
 • Kan sänka dina räntekostnader. Även detta är en fördel som vi redan har belyst ovan. Den är dock så pass viktig att vi väljer att ta upp den även här. Du kan nämligen ofta få en lägre ränta på ditt samlade lån och därmed även få en lägre månatlig räntekostnad.
Nyheter

Diploma är en, av flera, aktörer i Sverige som erbjuder distansutbildning via en egen plattform med digitala föreläsningar. Här presenteras fem frågor och svar kring deras verksamhet.

Går det att köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det är möjligt att betala för att få tillgång till en enda föreläsning. Det är däremot vanligare att Premiumtjänsten tecknas som ger tillgång till samtliga föreläsningar under 12 månader. Ett prisvärt alternativ för de som kommer att se på ett par föreläsningar per år.

När och var sker deras distansutbildning?

Diploma är en webbportal med över 400 inspelade föreläsningar. Med abonnemang kan alltså kunder nå dessa föreläsningar när som helst på dygnet – året om – och ta del av den kunskap som efterfrågas. En stor skillnad mot en traditionell distansutbildning är alltså tillgängligheten. För ett fast pris ges tillgång till föreläsningar, på olika hög kunskapsnivå, av personer som är kända inom sitt område.

Kan jag gå kursen flera gånger?

Ja, det är möjligt att se samma föreläsning hur många gånger som helst inom tiden för abonnemanget. Upplägget har därmed viss likhet med Netflix – stort utbud, tillgängligt dygnet runt och med ett fast pris.

Inom vilka områden finns det utbildningar?

Diploma har utbildningar inom ett mycket stort område. Primärt är det inom områden som är yrkesrelaterade och framförallt teoretiska. Exempel på områden där de erbjuder distansutbildning är:

 • Ledarskap
 • Pedagogik
 • Lager och Logistik
 • Juridik
 • Kommunikation

Önskas kunskap inom mer praktiska ämnen, inom exempelvis hantverksyrken, bör istället en kvällskurs eller kurs på en Folkhögskola väljas.

Vad menas med ”egen lärportal”?

Företag, eller organisationer, som använder Diploma kan skapa en egen lärportal. De anställda, eller medlemmar i organisationen, kan logga in på lärportalen och välja mellan de föreläsningar som passar deras verksamhet. Portalen har då både loga och grafisk profil som passar mot företaget/organisationen.

På detta sätt kan utbudet anpassas för verksamheten samtidigt som det går att följa upp vilka kurser som varit mest populära samt avgöra vilka kurser som samtliga anställda bör gå osv.

Går det att få bevis på utförd distansutbildning?

Ja, Föreläsningarna är uppbyggda av korta informationsfilmer (upp till 15 min) och efterföljande kunskapstest. Deltagare som går igenom hela utbildningen, dvs flera filmer och tester, får ett diplom som visar att de har denna kunskap. Ett intyg som sedan exempelvis kan användas i jobbansökningar.

Nyheter

Många mindre och medelstora svenska företag har viktiga inventarier och andra ägodelar att skydda. Det kan till exempel röra sig om datorer, lagervaror, filer, immateriella tillgångar och andra resurser. Av någon anledning tycks dock många företagare anse sig stå över behovet av ett fullfjädrat säkerhetssystem med ett bra företagslarm.

Detta är dock ett beslut som många gånger visar sig vara ödesdigert. För det finns många otrevliga händelser som kan inträffa om du lämnar ditt företag oskyddat. Inbrott och bränder är bara två av dessa. Dessutom vet du ju aldrig när problem av dessa slag kan uppstå. Därför är det viktigt att du skyddar ditt företag och säkerställer att det inte längre är lika sårbart.

Detta gäller alldeles oavsett din bransch. Du kan driva en butik, en restaurang, en verkstad, en kontorsverksamhet eller något helt annat – alla företag behöver skyddas.

Men som företagare vill du veta priset på de produkter eller tjänster som intresserar dig. Därför undrar många som driver små eller medelstora företag hur mycket ett företagslarm i genomsnitt kostar. Kostnaden för ett larmsystem varierar dock beroende på flera olika saker. Men i denna artikel ska vi försöka bringa lite klarhet i ämnet genom att åtminstone bena ut vilka de olika faktorerna är.

Faktorer som påverkar prisbilden för ett företagslarm

Några av de faktorer som påverkar priset för ett företagslarm är:

 • Vilka produkter och tjänster du behöver. Rör det sig om ett inbrottslarm, ett brandlarm eller någon annan säkerhetslösning. Kamerabevakning och överfallslarm är två exempel på säkerhetslösningar som kan ingå i ett komplett säkerhetssystem.
 • Storleken på lokalerna. Hur pass stora är företagets lokaler? Finns det många ingångar och utgångar i lokalerna?
 • Vilken leverantör du väljer. Olika leverantörer av säkerhetslösningar har naturligtvis sina individuella prissättningar av deras respektive produkter och tjänster.

Om du vill kan du dock välja en tjänst där allt är all inclusive. Om du väljer en säkerhetslösning där alla tjänster ingår redan från start vet du alltid vad du betalar för. Det gör att du får total kontroll över företagets kostnader för säkerhetssystemet. Ett fast pris som betalas på månatlig basis innebär att du slipper obehagliga överraskningar när fakturan från säkerhetsföretaget dimper ner.

Nyheter

Habity är företaget som vill ”digitalisera bostadsmarknaden” och hjälpa konsumenterna att få bättre överblick på de produkter och tjänster som är kopplat till deras boendet. En startup som nu backas upp med ytterligare 15 miljoner av Shibsted.

Tink, Revolut, Dream… Listan kan göras lång på appar som vill göra det enklare för privatpersoner att skapa budget, spara pengar och hantera privatekonomin. Bland annat går det idag att få kategorisering av alla sina inköp, överblick på lån och automatiskt sparande. Det är inom detta segment som Habity etablerat sig.

En app för allt inom hemmet
Till skillnad mot andra appar är målet för Habity att ge en mer heltäckande överblick på hela ekonomin. Via appen ska det gå att se samtliga kostnader, beställa hushållsnära tjänster och lägga upp bostaden för försäljning. Med andra ord är appen tänkt att vara ett ”nav” för att som har med hushållet att göra. Kanske lägger du om lånen, beställer hemstädning och skickar förfrågningar till säljare av hus från en och samma app inom något år.

Flera tunga investerare
Att Habity har Shibsted i ryggen är självklart en god förutsättning. Men bland finansiärerna finns även Ted Persson (EQT Ventures) och Tony Högqvist (Airbnb). Habity startades 2017 och fick första investeringen av Shibsted under hösten 2018. En milstolpe var när de i början av 2019 blev godkänd som betalningsleverantör enligt Finansinspektionen.