Nyheter

Många mindre och medelstora svenska företag har viktiga inventarier och andra ägodelar att skydda. Det kan till exempel röra sig om datorer, lagervaror, filer, immateriella tillgångar och andra resurser. Av någon anledning tycks dock många företagare anse sig stå över behovet av ett fullfjädrat säkerhetssystem med ett bra företagslarm.

Detta är dock ett beslut som många gånger visar sig vara ödesdigert. För det finns många otrevliga händelser som kan inträffa om du lämnar ditt företag oskyddat. Inbrott och bränder är bara två av dessa. Dessutom vet du ju aldrig när problem av dessa slag kan uppstå. Därför är det viktigt att du skyddar ditt företag och säkerställer att det inte längre är lika sårbart.

Detta gäller alldeles oavsett din bransch. Du kan driva en butik, en restaurang, en verkstad, en kontorsverksamhet eller något helt annat – alla företag behöver skyddas.

Men som företagare vill du veta priset på de produkter eller tjänster som intresserar dig. Därför undrar många som driver små eller medelstora företag hur mycket ett företagslarm i genomsnitt kostar. Kostnaden för ett larmsystem varierar dock beroende på flera olika saker. Men i denna artikel ska vi försöka bringa lite klarhet i ämnet genom att åtminstone bena ut vilka de olika faktorerna är.

Faktorer som påverkar prisbilden för ett företagslarm

Några av de faktorer som påverkar priset för ett företagslarm är:

  • Vilka produkter och tjänster du behöver. Rör det sig om ett inbrottslarm, ett brandlarm eller någon annan säkerhetslösning. Kamerabevakning och överfallslarm är två exempel på säkerhetslösningar som kan ingå i ett komplett säkerhetssystem.
  • Storleken på lokalerna. Hur pass stora är företagets lokaler? Finns det många ingångar och utgångar i lokalerna?
  • Vilken leverantör du väljer. Olika leverantörer av säkerhetslösningar har naturligtvis sina individuella prissättningar av deras respektive produkter och tjänster.

Om du vill kan du dock välja en tjänst där allt är all inclusive. Om du väljer en säkerhetslösning där alla tjänster ingår redan från start vet du alltid vad du betalar för. Det gör att du får total kontroll över företagets kostnader för säkerhetssystemet. Ett fast pris som betalas på månatlig basis innebär att du slipper obehagliga överraskningar när fakturan från säkerhetsföretaget dimper ner.