Näringsbevakning

Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation som bildades 2001 när Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund gick ihop. Totalt representerar organisationen cirka 60 000 företag runt om i landet. De har cirka tjugo kontor i olika regioner, bland annat i Stockholm och även i Bryssel. Organisationens nuvarande ordförande är Fredrik Persson som tog över efter Leif Östling år 2017. Verkställande direktor är Jan-Olof Jacke som i sin tur tog över rodret från Carola Lemne år 2018.

Vad gör Svenskt Näringsliv?

Organisationen arbetar för att hjälpa de svenska företagen att få så bra förutsättningar som möjligt. De företräder sina medlemmar, bland annat genom att driva viktiga frågor inom till exempel arbetsrätt, utbildning och skatterätt. Värt att notera att Svenskt Näringsliv oftast är motpart gentemot de olika facken. Svenskt Näringsliv jobbar även gentemot EU och andra länder, inte minst för att EU är en av landets viktigaste handelspartners.

Vad vill Svenskt Näringsliv?

Precis som många andra organisationer har även Svenskt Näringsliv ett flertal frågor och åsikter som de vill lyfta. Vi har redan nämnt några av de områden där de är verksamma. Totalt har de åtta olika ”teman” där de eftersträvar att nå olika mål. Vi går igenom några av dessa åsikter och mål inom deras olika teman.

Arbetsmarknad och arbetsrätt

De vill att arbetsmiljö och säkerhet ska handla mer om hur arbetsplatser kan utvecklats på ett långsiktigt och hållbart sätt, det vill säga genom att lägga mer fokus på själva organisationen. De vill även skapa bättre förutsättning att matcha rätt kompetens med rätt arbetsbehov på marknaden. Detta är även kopplat till att de vill göra det lättare för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden.

Konkurrent och företagsklimat

När det kommer till detta ”tema” vill Svenskt Näringsliv bland annat att de offentliga upphandlingarna ska bli effektivare, inte minst för att de är en viktig del av byggsektorn. De jobbar även för att minska konkurrensen från offentliga företag gentemot de privata företagen. Även inom de egna leden försöker organisationen främja god konkurrens, bland annat genom att hindra och förebygga kartellsamarbeten. Detta är bara några av alla de frågor och åsikter som går att hitta hos Svenskt Näringsliv. Organisationen jobbar helt enkelt för företagens bästa. Det är företagen som kan bli medlemmar i organisationen, inte privatpersoner. Kostnaden för medlemskap ligger på 450 kronor som lägst. Den är dock baserad på en procentsats som i sin tur är baserad på hur många anställda företaget har. Det finns flera faktorer som påverkar medlemskostnaden, du kan hitta alla dessa på organisationens egna hemsida.