Nyheter

För den som uppskattar förnyelse och frihet är konsultarbete en bra möjlighet att få det bästa av två världar – både stabilitet via bemanningsföretaget och flexibilitet vad gäller uppdrag. Personer som vill ha jobb som speciallärare på konsultbasis är särskilt eftertraktade, eftersom många skolor inte har behov av en heltidsanställd speciallärare, alternativt ser tillfälliga behov på grund av hög arbetsbelastning på den ordinarie specialläraren.

Skillnader mellan fast anställning och konsultarbete

Naturligtvis är en konsults syfte att leverera en högkvalitativ utbildning där eleven står i fokus, på samma sätt som en ordinarie anställd speciallärare. Det finns dock tydliga skillnader mellan dessa olika anställningar. Den största skillnaden mellan att vara anställd via en skola direkt jämfört med ett bemanningsföretag är att arbetet sker uppdragsvis. Detta innebär att det är en tidsbegränsad anställning på heltid eller halvtid där bemanningsföretaget är ansvarigt för att rekryteringen av speciallärare är välanpassad. Andra skillnader är bland annat:

  • Inflytande.
    En konsult har mer inflytande över sin arbetssituation genom möjligheten att, i samarbete med bemanningsföretaget, bestämma tillgänglighet och preferenser vad gäller arbetsplats. Därmed är det betydligt enklare att själv påverka sin arbetssituation.
  • Utveckling.
    Genom att få insyn i flera olika arbetsplatsers rutiner och arbetssätt får en konsult en särskild sorts erfarenhet som kan vara svår att tillägna sig genom en fast anställning. Detta kan vara särskilt relevant i ledarpositioner där olika sorters förändringsarbete är en del av vardagen. Efter att ha sett ett antal olika arbetsplatser kan man att bära med sig det bästa från varje organisation och på så sätt förbättra nuvarande rutiner.

Att hitta jobb som speciallärare

Att hitta jobb som speciallärare på annan arbetsplats kan vara svårt utan ett större kontaktnät. Detta är ett problem som löses automatiskt genom att vara anställd via ett bemanningsföretag eftersom dessa oftast har etablerade relationer med ett stort antal skolor runt om i landet. Den konsulterade specialläraren blir tilldelad en kontaktperson hos bemanningsföretaget som först utför en initial analys angående konsultens tillgänglighet, möjlighet att resa, preferenser vad gäller uppdragets längd och så vidare. Detta gör att bemanningsföretaget kan filtrera tillgängliga tjänster i enlighet med analysens resultat.