Ekonomi

Koncerner ej skattepliktiga

Inte egna skattesubjekt!

Då koncerner enligt svensk lag inte är egna skattesubjekt behöver man varken betala skatt eller deklarera. Detta gör istället det olika bolagen som koncernen består utav.

Strukturen på en koncern är att det finns ett moderbolag och under moderbolaget så finns det ett eller flera dotterbolag. Det är vanligt att man reducerar eventuella förluster dotterbolagen emellan för att jämna ut resultatet för hela koncernen och detta är tillåtet enligt svensk lagstiftning. Dessa överföringar kallas för koncernbidrag och är inte skattepliktiga.

För att få göra dessa koncernbidragen måste dock dotterbolagen var helägda av koncernen under hela beskattningsåret som det gäller, för att bolaget skall klassas som helägt ”räcker” det att bolaget minst äger 90%.

Vill du läsa mer om bokföring kring koncernbolag klikka på länken!